learn

Funny sample of code

1 min min read - November 22, 2007

Jeden z moich kumpli miał za zadanie znaleźć błąd w kodzie. Znalazł go. Następnie do repozytorium wgrał następującą zmianę:

  someVar = Replace$(someVar,"blah", "blah blah")
'HERE IS FUCKIN BUG
End If

Next article

Previous article